Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 05 2015

dropofsmoke
4652 5b23
Reposted byXibalba11 Xibalba11
dropofsmoke
4140 2ecc
Reposted bymaggsimplesound
dropofsmoke
3631 2f35
dropofsmoke
3317 6554
Reposted bymagg magg

April 21 2015

dropofsmoke
0526 8928
Reposted fromzimnepalce zimnepalce vialikeafreebird likeafreebird

March 24 2015

dropofsmoke
Strength does not come from physical capacity. It comes from an indomitable will.
— Gandhi
Reposted bynvmSkydelan
dropofsmoke
1815 733d
oooo tak!
Reposted fromsonaive sonaive vianiemaproblemu niemaproblemu
dropofsmoke
dropofsmoke
- Co twoim zdaniem buduje związek?
- Ciągłe interesowanie się sobą nawzajem. Uważam, że to naprawdę dużo załatwia, kiedy ta druga osoba cię nie nudzi, chcesz właśnie z nią omówić pewne rzeczy, a nie na przykład z kolegą z pracy czy przyjaciółką. Bo to on właśnie wydaje ci się atrakcyjny, to z nim rozmowa cię ekscytuje. Wspólne przeżywanie różnych spraw, wspólne oglądanie filmów, obgadywanie znajomych, poranne wspólne narzekanie na kiepską pogodę i cieszenie się z tego, że mamy wielki zapas mleka w lodówce. Byle co, byle razem. Przyjaźń też jest ważna, ale nie możesz, mając 40 lat, kulturalnie przyjaźnić się w związku i tylko tyle. Potrzebne są adrenalina, chemia, przyciąganie.
— A. Dygant
Reposted fromwynne wynne vianiemaproblemu niemaproblemu

March 10 2015

dropofsmoke
6776 098c 500
dropofsmoke
4247 1bf6
Reposted bysimplesound simplesound

March 09 2015

dropofsmoke
O niektórych sprawach nawet sobie nie mówię.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith viatedibea tedibea
dropofsmoke
1017 bd88 500
dropofsmoke
8453 1563
Reposted fromcountingme countingme viatedibea tedibea
dropofsmoke
4078 e722
Reposted fromrol rol viaDzulex Dzulex
dropofsmoke
Czasem ratują nas prawdziwe drobiazgi: zmiana pogody, gest dziecka, filiżanka doskonałej kawy.
— Jonathan Carroll, "Dziecko na niebie"
Reposted fromlittlefaith littlefaith viaDzulex Dzulex
dropofsmoke
8656 6990 500
Reposted frompusiek pusiek viaDzulex Dzulex
dropofsmoke
Postaram ci się zaufać, bo razem możemy być wyjątkowi, a bez siebie zwyczajni.
— Meredith Grey
Reposted fromszatanista szatanista viaperdido perdido

March 04 2015

dropofsmoke
3730 746c
dropofsmoke
Albo niech mówi FUCK YES na twój widok albo niech spada.
— pokolenie ikea
Reposted frombadgal badgal vianiemaproblemu niemaproblemu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl